HjemNyheterSøke barnehageplass

Søke barnehageplass

Ynskjer du plass til barnet ditt i ein av våre to barnehagar? i Austrheim har vi  to kommunale barnehagar, Kaland barnehage og Austrheim kystbarnehage.

Informasjon om barnehagane, om kven som har rett på plass, prisar, søknadsskjema etc finn du på denne sida

Søknadsfrist er 1.mars 2019


Sist oppdatert: 02.05.2019
Publisert: 14.01.2019