HeimKontakt oss

Kontakt oss

Kommunehuset, på Sætremarka 2

Kommunehuset ligg ved Mastrevik Torg, i kommunesenteret. Gateadressa er Sætremarka 2, 5943 Austrheim. Klikk her for å sjå kart (© Kartverket) 

Servicekontoret

Austrheim kommune 56 16 20 00

Sentralbordet i Austrheim kommune er betjent av Servicekontoret. Vi kan svare på spørsmål og sette telefon vidare til sakshandsamar og ulike avdelingar i kommunen. 

Når kan du ringe? Måndag - fredag kl. 09:00 - 15:00

Vakttelefonar

Ved akutte hendingar skal naudetatane kontaktast direkte:

Brann 110
Politi 112
Medisinsk naudhjelp 113

Lokal legevakt 116 117

Teknisk drift har eiga vakttelefon utanom arbeidstid. Vaktordninga dekker alle kommunale bygg, anlegg og eigedomar. Vaktordninga tek og hand om akutte feil med vassforsyning, akutt forureining i avløp, brøyting og strøing.

Teknisk vakttelefon 945 06 750

Vakttelefon brann 91861247

Ved viltskade skal politiet sitt direktenummer nyttast: 02 800

Austrheim legekontor

Austrheim legekontor 56 16 82 00

Telefontid: kl. 08:30 - 12:30 og 13:00 - 15:00

Legekontoret har ope: måndag - fredag 08:30 - 15:00

Legevakt heile døgnet - Nordhordland legevakt: 56 35 10 03

Postmottak

E-post: post@austrheim.kommune.no

Postadresse: Austrheim kommune, Sætremarka 2, 5943 Austrheim

Digital post til Austrheim: 948350823

Digital post til PPT Austrheim: 991038841

Digital post til Pleie og omsorg i Austrheim: 874584312

Unngå å sende sensitiv personinformasjon per e-post. Da bør du heller nytte eDialog. Sjå meir informasjon lenger ned på sida.

Ver merksam på at all post til Austrheim kommune vert handsama etter reglane som gjeld for offentlegheit og innsyn . Les meir om dette under postlister og innsyn

 

Digital post - organisasjonsnummer

Digital post erstattar dei fysiske breva i postkassa di. Digital post og e-post er ikkje det same.

Offentlege organ som nyttar SvarUt, e-formidling og liknande kan sende digital post til Austrheim kommune.

Post til PPT - organisasjonsnummer: 991038841
Post til PLOMS - organisasjonsnummer: 874584312

Ved sending av digital post til alle andre avdelingar nyttar ein Austrheim kommune sitt organisasjonsnummer: 948350823

 

Les meir om digital post her

 eDialog - sikker innsending av dokument til kommunen

Med tenesta eDialog kan du vende deg til oss i ein sikker kanal. Det er betre å bruke eDialog enn e-post, fordi e-post kan bli hacka eller stoppa i eit spamfilter, eller saksbehandlaren du sender e-post til, kan vere bortreist. Sendinga via eDialog er kryptert og gir ein sikker identifikasjon av avsender. Vi bruker systemet SvarInn, og får dokumenta rett inn i sak/arkiv systemet.

Vi oppmodar både privatpersonar og verksemder til å nytta eDialog til å senda dokument trygt inn til oss.

For å bruke tenesta, må du logge på/autentisere deg ved hjelp av ID-porten (MinID, BankID mm)

Når du har logga deg inn, fyller du ut skjema og laster opp dokument du vil sende til oss (pdf, png, jepg mm.)

 

Her finn du eDialog: 

eDialog Austrheim kommune  (alle avdelingar utanom PPT)

eDialog Austrheim PPT

 

Slik fyller du ut skjemaet:

• Vel om du er privatperson/innbyggjar (fødselsnummer) eller om du representerer ei verksemd (organisasjonsnummer)

• Obligatoriske felt er merka med * (raud stjerne)

• Tittel: Kva dokument du sender og gjerne saksnummer

• Kommentar: Gje eventuelt greie for sendinga di

• Hugs å lasta opp relevante vedlegg som i PDF, JEPG

• Klikk på "Send forsendelse" - sendinga blir kryptert og vert sendt direkte til  sak/arkivsystemet vårt.

Du får kvittering med referansenummer på e-post (frå svarut.ks).

 

Du skal ikkje bruke eDialog om:

• Kommunen har elektroniske skjema til formålet, f.eks. søknad om barnehageplass, søknad om stilling mm.

• Førespurnaden gjeld enkle spørsmål, då kan du senda e-post til post@austrheim.kommune.no

 

Personvernombod

Personvernombod i Austrheim kommune er Lars Erling Aarland

Epost: personvernombod@austrheim.kommune.no 


Tlf. 53 00 34 00 (IKT Nordhordland)

 

For meir informasjon kan du også kontakte Kristin Nesbø i Austrheim kommune:

epost: post@austrheim.kommune.no

Tlf. 56 16 20 00

Mobbeombod

Mobbeombodet i Hordaland heiter Mari-Kristine Morberg. Ho rettleiar i saker som handlar om psykososialt miljø, barnets rettar og korleis du kan gå fram om du ikkje har det bra.

Alle kan ta kontakt med mobbeombodet, til dømes på telefon 404 01 557. Du kan òg følgje ombodet på Snapchat (mobbeombod) eller Facebook www.facebook.com/mobbeombodet.

Du kan lese meir om ombodet og kva ho kan hjelpe deg med på www.hordaland.no/mobbeombod

Kontaktinformasjon til folkevalde

Ordførar Per Lerøy (Arbeidarpartiet)

Varaordførar Inger Lise Brekke

Her finn du møter og medlemmer for kommunestyret:

Webredaktør

Webredaktør Ketil Tjore

Ansvarleg redaktør Bjørnar Fjellhaug

 

Facebook

Følg oss gjerne på Facebook


Sist oppdatert: 14.04.2021
Publisert: 12.11.2018