HjemPolitikk og administrasjonHøyringar og kunngjeringarGodkjent Kommunedelplan for trafikksikring for Austrheim kommune 2022-2030

Godkjent Kommunedelplan for trafikksikring for Austrheim kommune 2022-2030

Kommunestyret i Austrheim kommune godkjente den 7. april 2022 (saksnr. 020/22) «Kommunedelplan for trafikksikring for Austrheim kommune 2022-2030» med dei endringane som går fram av saksutgreiinga.

Vedtaket er heimla i plan-og bygningslova § 11-15. Godkjenninga av kommunedelplanen vart kunngjort i lokalaviser og på heimeside i april 2022.

Denne nye kommunedelplanen vil danna grunnlaget for vidareføring av trafikktryggleiksarbeidet både på fysiske og haldningsskapande tiltak i Austrheim kommune. Du kan lesa om kommunedelplanen her på Austrheim kommune si heimeside. 

Vedlegg (klikk på lenkene for å lesa):

Plandokumentet «Kommunedelplan for trafikksikring for Austrheim kommune 2022-2030»

Protokoll med saksutgreiing.

Brev om «Utsending av godkjent Kommunedelplan for trafikksikring for Austrheim kommune 2022-2030»


Sist oppdatert: 29.08.2022
Publisert: 29.08.2022