HjemHelse, sosial og omsorgRegion Nordhordland Helsehus

Region Nordhordland Helsehus

Austrheim kommune er medeigar i Region Nordhordland Helsehus.

Der er mellom anna:

  • Nordhordland Legevakt, som er ei interkommunal teneste
  • Dialysetilbod, i regi av Helse Bergen helseføretak
  • Hudpoliklinikk Knarvik, i regi av Helse Bergen helseføretak
  • Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Nordhordland, i regi av Helse Bergen helseføretak
  • Poliklinikk, for Haraldsplass Diakonale Sykehus
  • Poliklinikk for prøvetaking, i regi av Helse Bergen helseføretak
  • Bjørgvin DPS poliklinikk, i regi av Helse Bergen helseføretak
  • Nordhordland Tannklinikk

Du kan lesa meir om tenestene deira på nettsida (klikk her) (ekstern lenke)


Sist oppdatert: 24.02.2022
Publisert: 24.02.2022