HjemNyheterGangvegen i Åråsvågen

Gangvegen i Åråsvågen

Måndag 5. november startar Magne Hope AS entreprenørforretning arbeidet med ferdiggjering av gangveg og ny vass- og avlaupsleidning frå Åråsvågen og opp til Åråsfeltet. Dagens sti ligg oppå hovudvassleidningen, og når prosjektet er ferdig vil dette vera ein universelt utforma gangveg som er tenleg for fleire.

Området er skilta og det er viktig at skilta vert respektert.

Vatnet kan bli stengt i periodar, og så langt som mogeleg blir det varsla på SMS.

 


Sist oppdatert: 02.11.2023
Publisert: 02.11.2023