HjemNyheterFriskliv og Meistring - kurs for betre helse

Friskliv og Meistring - kurs for betre helse

Gjennom eit samarbeid i regionen kan innbyggjarane i Austrheim ta del i fleire kurs som kan hjelpa til å leva betre med ulike helseutfordringar.

Kurstilbodet våren 2024 er slik:

  • Kreftrehabilitering: Treningstilbod for deg som har kreft, eller som har seinplager etter kreftbehandling
  • LEV-kurs: Livsstilsendrings,- og sjukdomsmeistringskurs for vaksne 
  • NY START: Eit tilbod for ungdom og unge vaksne som står utanfor skule/ arbeidsliv
  • Treningskurs i Medisinsk Yoga  
  • Vaner for livet: Eit livsstilendringskurs for familiar  
  • Digitalt kurs i tobakkslutt 
  • Digitalt kurs i Søvn 

For meir informasjon besøk heimesida til Alver kommune, på denne lenka:

Du kan også ta kontakt med dei på telefon 40 91 04 88 eller e-post frisklivogmeistring@alver.kommune.no.   


Sist oppdatert: 09.01.2024
Publisert: 09.01.2024