HjemNyheterFolketalet på det jamne

Folketalet på det jamne

Det er ein vekst sidan nyttår, då var folketalet 2.856, men samstundes ein liten nedgang sidan i sommar.

Austrheim kommune starta året med 2.856 innbyggjarar, dette steig med 23 personar i 1. kvartal, før det gjekk ned med 4 personar i 2. kvartal, og igjen ned med 4 personar i 3. kvartal. Nedgangen heng saman med at det er større innanlandsk utflytting (37 personar), enn innanlandsk innflytting (33 personar). Dette er elles ganske vanleg for Austrheim i 3. kvartal, og kan henga saman med at ein del ungdommar flyttar ut på denne tida av året for å starta på høgare utdanning.

I løpet av dei ni første månadene av året var det 15 menneske som gjekk bort, medan dei vart fødd 9 nye verdsborgarar i kommunen vår. Det gjev eit negativt fødselsoverskot, som det heiter, på -6 innbyggjarar.

Innvandring og utvandring til utlandet er nesten i balanse, med 10 innflytta i løpet av årets ni første månader, og 7 som har flytta ut av landet.

Vil du nørda deg med statistikkane frå Statistisk sentralbyrå (SSB), så finn du dei på denne lenka (ekstern lenke til statistikkbanken hjå SSB)


Sist oppdatert: 23.11.2023
Publisert: 23.11.2023