Dette er valresultatet i kommunevalet 2019

Valstyret har godkjent oppteljinga av kommune- og fylkestingsvalet 2019. 

Partifordelinga i Austrheim vart slik, når alle stemmesedlar er talde, og personstemmer og slengarar registrerte:

Ap – 6 mandat
H – 4 mandat
Sp – 3 mandat
KrF – 3 mandat
BYA – 1 mandat

Dette er dei faste medlemmene i kommunestyret: 

Arbeidarpartiet:
1. Per Lerøy 
2. Ann Kristin Leirvåg 
3. Monika Thorpe 
4.
Hardy Pedersen 
5. Reidar Ulvøy 
6.
Britt Mary Skaalevik Lerøy

Høgre:
1. Inger Lise Brekke 
2. Morten Håkon Sognnes 
3. Rikke Heldal Hope 
4. Aslak André Bakke 

Kristeleg Folkeparti:
1. Helge Dyrkolbotn 
2. Anne Dahle Austrheim 
3. Randi Keilegavlen Dyrøy

Senterpartiet:
1. Bjørn Inge Håland Dyrkolbotn 
2. Reidar Øksnes 
3. Lise Renate Helle 

Bygdelista i Austrheim:
1. Atle Dag Utkilen 

Sosialistisk Venstreparti hadde også liste ved kommunevalet, men fekk ikkje noko mandat. 

Sjå valgresultat.no for ein del fleire tal.

Ap og Høgre er samde om å styra kommunen den kommande perioden, med Per Lerøy (Ap) som ordførar og Inger Lise Brekke (H) som varaordførar.

 


Sist oppdatert: 03.10.2019
Publisert: 10.09.2019