HjemOm kommunenSlik er vi organisert

Slik er vi organisert

Kommunedirektøren si leiargruppe

Kommunedirektør Bjørnar Fjellhaug

Oppgåver og mynde for kommunedirektøren er nedfelt i Kommunelova § 23.

For meir informasjon om kva mynde kommunestyret i Austrheim har delegert til kommunedirektøren, sjå delegeringsreglement for Austrheim kommune. I samsvar med delegasjonsreglementet for Austrheim kommune, vedteke i kommunestyret, kan kommunedirektøren vidaredelegere mynde og oppgåver til andre i den administrative organisasjonen.

Kommunalsjef for oppvekst og kultur, Trine Merete Jansen

Kommunalsjef for helse og velferd, Anne Hildegunn Færøy

Kommunalsjef for samfunn, Bjarte Rosenlund


Økonomi og HR- sjef, Odd Harald Dommersnes


Kommunedirektøren sin stab

Kommuneoverlege (har og ansvar for folkehelsearbeidet)
Peter Kubon

 

Organisasjonskart for Austrheim kommune

Organisasjonen slik den er frå 1. januar 2023 (klikk på lenka for å lasta ned PDF).

Organisasjonskart Austrheim kommune 01.01.2023

Økonomi og HR

Økonomi og HR- sjef, Odd Harald Dommersnes

 

Prosjektleiar Atle Vaage

HR-rådgjevar, Wenche Myrmel


Vikar HR-rådgjevar, Elsa Nesse


Økonomimedarbeidar, 
Ragnhild G. Husa


Økonomirådgjevar, 
Jill Iren Kaland


Controller, 
Bjarne Ve Sæbø 

Helse og velferd

Kommunalsjef for helse og velferd, Anne Hildegunn Færøy


Einingsleiar helse, 
Grethe Korsøen

 

Les meir om helseavdelingaEiningsleiar Nordliheimen, Anne Berge Brattetaule


Einingsleiar heimetenesta og Arbeid og inkludering 
Hege Bergsvik Sætre

 

 Les meir om Pleie og omsorg


Frivilligsentral,
Rigmor Ludvigsen

 Les meir om Frivilligsentralen

 

Oppvekst og integrering

Kommunalsjef for oppvekst og kultur, Trine Merete Jansen

 

Rådgjevar oppvekst/ flyktningkonsulent Grethe Træland Dalland

 

Årås skule, Rektor Bodil Boie Brekkan (rektor ved Årås skule har og ansvar for Vaksenopplæringa)

Les meir om Årås skule


Kaland skule, Rektor Birgitte Gullaksen

Les meir om Kaland skule

 


Kulturskulen

Kulturskuleleiar Elisabeth Jensen Risnes

Les meir om kulturskulenAustrheim Kystbarnehage, 
Styrar Britt Ystebø

Les meir om Austrheim Kystbarnehage

 

Kaland barnehage, Styrar Sissel Elin Monslaup

Les meir om Kaland barnehage


PP - tenesta, Fensfjorden PPT
Leiar for Fensfjorden PPT, Audhild Kolaas

Les meir om PPT


Kultur og bibliotek, 
Einingsleiar Kari Torkildsen Utkilen

Les meir om avdeling for kultur

 

Ungdomskoordinator, Ingrid Bø Marøy 


Barnekoordinator, Erlend Torset

  • Tlf. 56 16 20 30
  • E-post: erlend.torset@austrheim.kommune.noBarnevernstenesta

Alver barnevern
Tlf. 56 37 50 82
E-post: barnevern@alver.kommune.no

Les meir om barnevern

Samfunn (inkluderer teknisk, plan, med fleire)

Kommunalsjef samfunn, Bjarte Roselund

 

Einingsleiar Innbyggjarservice
Kristin Nesbø

 

Plan, byggesak, oppmåling og miljø
Asbjørn Nagell Toft

Les meir om Plan, byggesak, oppmåling og miljø

 

Fagleiar reinhald
Monika Pawlak

 

Fagleiar eigedomsdrift
Arild Tresvik

 Les meir om Teknisk drift

 

NAV Fensfjorden

Tlf. 55 55 33 33

Les meir om NAV Fensfjorden, avdeling Austrheim


Sist oppdatert: 07.06.2024
Publisert: 27.11.2018