Slik er vi organisert

Kommunedirektøren si leiargruppe

Kommunedirektør Bjørnar Fjellhaug

Oppgåver og mynde for kommunedirektøren er nedfelt i Kommunelova § 23.

For meir informasjon om kva mynde kommunestyret i Austrheim har delegert til kommunedirektøren, sjå delegeringsreglement for Austrheim kommune. I samsvar med delegasjonsreglementet for Austrheim kommune, vedteke i kommunestyret, kan kommunedirektøren vidaredelegere mynde og oppgåver til andre i den administrative organisasjonen.

Kommunalsjef for oppvekst og kultur, Trine Merete Jansen

Konstituert kommunalsjef for helse og omsorg, Kim Andre Vangberg

Kommunalsjef forvaltning og service, Thomas Lindås

Organisasjonskart for Austrheim kommune

Organisasjonen slik den er frå 1. januar 2023 (klikk på lenka for å lasta ned PDF).

Organisasjonskart Austrheim kommune 01.01.2023

Økonomi og personal

Personal- og økonomisjef Odd Harald Dommersnes

Personalkonsulent
Wenche Myrmel

Økonomikontor

Helse og omsorg

Konstituert kommunalsjef for helse og omsorg, Kim Andre Vangberg

Les meir om Pleie og omsorg

Frivilligsentral

Rigmor Ludvigsen

(Rigmor Ludvigsen har også ansvaret for Folkehelsearbeidet)

Les meir om Frivilligsentralen

Kommuneoverlege
Jarle Gallefoss

  • Tlf. 56 16 82 00
  • E-post: jarle.gallefoss@austrheim.kommune.no

Les meir om helseavdelinga

Helseavdelinga
Einingsleiar Grethe Korsøen

Omsorgsavdelinga

Stillinga som avdelingsleiar er for tida vakant.

  • Kontaktinfo.

Arbeid og inkludering

Britt Silvia Erstad Marøy

  • Mob. 48 48 08 66
Oppvekst og kultur

Kommunalsjef for oppvekst og kultur, Trine Merete Jansen

Årås skule

Rektor Bodil Boie Brekkan

Les meir om Årås skule

Kaland skule

Rektor Birgitte Gullaksen

Les meir om Kaland skule


Kulturskulen

Kulturskuleleiar Elisabeth Jensen Risnes

Les meir om kulturskulen

Austrheim Kystbarnehage

Styrar Britt Ystebø

Les meir om Austrheim Kystbarnehage

Kaland barnehage

Styrar Sissel Elin Monslaup

Les meir om Kaland barnehage

PP - tenesta, Fensfjorden PPT

leiar for Fensfjorden PPT, Audhild Kolaas

Les meir om PPT

Barnevernstenesta

Alver barnevern
Tlf. 56 37 50 82
E-post: barnevern@alver.kommune.no

Les meir om barnevern

Leiar for Kultur og bibliotek
Avdelingsleiar Kari Torkildsen Utkilen

Les meir om avdeling for kultur

Ungdomskoordinator
Ingrid Bø Marøy 

Service og forvaltning (inkluderer teknisk, plan, med fleire)

Kommunalsjef forvaltning og service, Thomas Lindås

Plan, byggesak, oppmåling og miljø, avdelingsleiar
Asbjørn Nagell Toft

Les meir om Plan, byggesak, oppmåling og miljø

Leiar Teknisk drift
Rolf Henning Myrmel

Les meir om Teknisk drift

Fagleiar reinhald
Monika Pawlak

Fagleiar eigedomsdrift
Arild Tresvik

NAV Fensfjorden

Tlf. 55 55 33 33

Les meir om NAV Fensfjorden, avdeling Austrheim


Sist oppdatert: 17.10.2022
Publisert: 27.11.2018