HjemOm kommunenSlik er vi organisert

Slik er vi organisert

Kommunedirektøren si leiargruppe

Kommunedirektør Bjørnar Fjellhaug

Oppgåver og mynde for kommunedirektøren er nedfelt i Kommunelova § 23.

For meir informasjon om kva mynde kommunestyret i Austrheim har delegert til kommunedirektøren, sjå delegeringsreglement for Austrheim kommune. I samsvar med delegasjonsreglementet for Austrheim kommune, vedteke i kommunestyret, kan kommunedirektøren vidaredelegere mynde og oppgåver til andre i den administrative organisasjonen.

Kommunalsjef for oppvekst og kultur, Trine Merete Jansen

Kommunalsjef for helse og velferd, Anne Hildegunn Færøy

Kommunalsjef forvaltning og service, Thomas Lindås

 

Kommuneoverlege
Peter Kubon

 

Organisasjonskart for Austrheim kommune

Organisasjonen slik den er frå 1. januar 2023 (klikk på lenka for å lasta ned PDF).

Organisasjonskart Austrheim kommune 01.01.2023

Økonomi og personal

Personal- og økonomisjef Odd Harald Dommersnes

 

Vikar HR-rådgjevar Elsa Nesse


Økonomikontor

Helse og velferd

Kommunalsjef for helse og velferd, Anne Hildegunn Færøy


Einingsleiar helse

Grethe Korsøen

 

Les meir om helseavdelingaKonstituert einingsleiar Nordliheimen

Åse Tresvik Låstad

Konstituert einingsleiar heimetenesta

Hege Bergsvik Sætre

Einingsleiar Arbeid og inkludering

Britt Silvia Erstad Marøy

 Les meir om Pleie og omsorg


Frivilligsentral

Rigmor Ludvigsen

(Rigmor Ludvigsen har også ansvaret for Folkehelsearbeidet)

 Les meir om Frivilligsentralen

 

Oppvekst og kultur

Kommunalsjef for oppvekst og kultur, Trine Merete Jansen


Årås skule

Rektor Bodil Boie Brekkan

Les meir om Årås skule


Kaland skule

Rektor Birgitte Gullaksen

Les meir om Kaland skule

 


Kulturskulen

Kulturskuleleiar Elisabeth Jensen Risnes

Les meir om kulturskulen

Austrheim Kystbarnehage

Styrar Britt Ystebø

Les meir om Austrheim Kystbarnehage

 

Kaland barnehage
Styrar Sissel Elin Monslaup

Les meir om Kaland barnehage


PP - tenesta, Fensfjorden PPT
Leiar for Fensfjorden PPT, Audhild Kolaas

Les meir om PPT

Kultur og bibliotek
Einingsleiar Kari Torkildsen Utkilen

Les meir om avdeling for kultur

Ungdomskoordinator

Ingrid Bø Marøy 

Barnevernstenesta

Alver barnevern
Tlf. 56 37 50 82
E-post: barnevern@alver.kommune.no

Les meir om barnevern

Service og forvaltning (inkluderer teknisk, plan, med fleire)

Kommunalsjef forvaltning og service, Thomas Lindås

 

Einingsleiar Servicekontoret
Kristin Nesbø

 

Einginsleiar Plan, byggesak, oppmåling og miljø
Asbjørn Nagell Toft

Les meir om Plan, byggesak, oppmåling og miljø

Einingsleiar Teknisk drift
Atle Vaage

Les meir om Teknisk drift

Fagleiar reinhald
Monika Pawlak

Fagleiar eigedomsdrift
Arild Tresvik

     
NAV Fensfjorden

Tlf. 55 55 33 33

Les meir om NAV Fensfjorden, avdeling Austrheim


Sist oppdatert: 15.03.2023
Publisert: 27.11.2018