HjemVeg, vatn, avløp, boss, brannvern og feiingKontaktinformasjon vatn og avløp

Kontaktinformasjon vatn og avløp

Atle Vaage, telefon 945 30 126 - einingsleiar Teknisk drift

Bjørn Bjørge Torsvik Størkersen, telefon 56 16 2127 mobil. 413 10 384 - ingeniør VA

Stian Marøy, telefon 952 58 827 - prosjekt VA

Rolf Henning Myrmel, telefon 56 16 20 00 - prosjekt VA

Teknisk drift har eiga vakttelefon utanom arbeidstid. Vaktordninga dekker alle kommunale bygg, anlegg og eigedomar. Vaktordninga tek og hand om akutte feil med vassforsyning, akutt forureining i avløp, brøyting og strøing.

Teknisk vakt 945 06 750


Sist oppdatert: 03.01.2023
Publisert: 01.03.2022