Kontaktinformasjon vatn og avløp

Rolf Henning Myrmel t. 56 16 21 26  - avdelingsleiar Teknisk drift

Bjørn Bjørge Torsvik Størkersen t. 56 16 2127 mobil. 413 10 384  - ingeniør VA

Stian Marøy t. 952 58 827 - prosjekt VA

 

Teknisk drift har eiga vakttelefon utanom arbeidstid. Vaktordninga dekker alle kommunale bygg, anlegg og eigedomar. Vaktordninga tek og hand om akutte feil med vassforsyning, akutt forureining i avløp, brøyting og strøing.

Teknisk vakt 945 06 750

 


Sist oppdatert: 01.03.2022
Publisert: 01.03.2022