Skulefritidsordning (SFO)

Barn på 1. trinn har frå 1. august 2022 rett på 12 timar gratis opphald på SFO i veka. Gratistida er i hovudsak lagt til etter undervisningstid kvar dag. Ta kontakt med SFO på skulen til barnet ditt for meir informasjon. 

 

 Påmelding

Påmelding, endringar og utmelding gjer du via elektronisk skjema.

Skjema for påmelding, endring og utmelding

 

Kva kostar det?

Frå 01.01.2022 gjeld følgjande satsar:

Prisar på SFO-plass

Born i heil plass

 Kroner

Heil plass (14,5 time og oppover per veke)

3.290,- per månad

 

Born i halv plass

 Kroner

Halv plass (10,5 - 14 timar per veke)

2.470,- per månad

 

Born med korttidsplass

 Kroner

Korttidsplass (0 - 10 timar per veke)

1.760,- per månad

  • Frå hausten 2022 får førsteklasse gratis SFO i 12 timar pr. veke. (Søknad om plass må sendast på vanleg måte)
  • Søskenmoderasjon: Det vert gitt 30% søskenmoderasjon
  • Det er moderasjonsordning for redusert foreldrebetaling i SFO for hushald med låg inntekt
  • Ekstra dag i SFO: kr. 280,- pr. dag
  • Kjøp av ekstratimer: kr. 50,- pr time
  • Evt. matpengar kjem utanom.
  • For sein henting: kr 170,- (same som i barnehage)
 Redusert foreldrebetaling

Vi gir reduksjon i foreldrebetalinga for SFO på 1. og 2. trinn slik at den per elev utgjer maksimalt 6 % av inntekta til hushaldet. Frå hausten 2021 gjeld denne ordninga også elevar på 3.-4. trinn. Ordninga gjeld for kommunale skulefritidsordningar.

Les meir her: 
Moderasjonsordninger i SFO (udir.no)           Lovdata


Søknad om redusert foreldrebetaling i SFO


Vedlegg til søknad kan du sende via eDialog,  levere i Servicekontoret eller sende pr. post til Austrheim kommune, Sætremarka 2, 5943 Austrheim. 

Kontaktinformasjon

Årås skule - Telefon 415 41 249

SFO-leiar: Astrid Unneberg Skodvin
Telefon: 480 70 021
E-post: astrid.unneberg.skodvin@austrheim.kommune.no

 

Kaland skule - Telefon 482 39 634

SFO-leiar: Helene Ellingsen
Telefon:  402 88 246
E-post:   helene.ellingsen@austrheim.kommune.no

Opningstid

SFO er open før skulestart frå klokka 07.30 og etter skuleslutt fram til klokka 16.30.

Gjeldande SFO-vedtekter 

Juli 2021: SFO vedtektene blir for tida revidert, men her finn du

gjeldande SFO-vedtekter (PDF)

 


Sist oppdatert: 15.08.2022
Publisert: 27.06.2018