HjemSkule og utdanningSkulefritidsordning (SFO)

Skulefritidsordning (SFO)

Barn på 1. trinn fekk frå 1. august 2022 rett på 12 timar gratis opphald på SFO i veka. Gratistida er i hovudsak lagt til etter undervisningstid kvar dag. Ta kontakt med SFO på skulen til barnet ditt for meir informasjon. 

Ordninga med 12 timars gratis SFO vart frå hausten 2023 utvida til å også gjelda 2. klasse.

Påmelding

Påmelding, endringar og utmelding gjer du via webversjonen av Visma Flyt skole (føresettportalen) Klikk her for å logge inn.

Ta kontakt med skulen om du har ønske om endring i SFO, ta kontakt med skulen.

 Søknadsfrist skuleåret 2024-2025: 10. juni 2024

Kva kostar det?

Frå 01.01.2024 gjeld følgjande satsar for 3. og 4. trinn: 

Prisar på SFO-plass

Betalingssats nummer 1

Kroner

Korttidsplass (0 - 10 timar per veke)

1.820,- per månad

Betalingssats nummer 2

Kroner

(10,5 - 14 timar per veke)

2.540,- per månad

Betalingssats nummer 3

Kroner

(14 time og oppover per veke)

3.340,- per månad

Frå 01.01.2024 gjeld følgjande satsar for 1. og 2. trinn, som har 12 timars gratis SFO, og betalar for det som eventuelt er overskytande.

Prisar på SFO-plass

Gratis kjernetid i SFO

Kroner

12 timar gratis SFO for elevar i 1. og 2. klasse. Blir gitt rett etter skuleslutt, med 2,5 timar måndag til torsdag, og 2 timar fredag.

Gratis

Betalingssats nummer 1

Kroner

Gratis kjernetid, utvida med morgon-SFO. 12 timar gratis pluss inntil 5,5 timar betalt SFO.

890,- per månad

Betalingssats nummer 2

Kroner

Gratis kjernetid, utvida med ettermiddag-SFO. 12 timar gratis pluss inntil 5 timar betalt SFO.

890,- per månad

Betalingssats nummer 3

 Kroner

Gratis kjernetid, utvida med morgon- og ettermiddags-SFO. 12 timar gratis pluss inntil 10,5 timar betalt.

1.780,- per månad

  • Frå hausten 2022 fekk elevar i 1. klasse gratis SFO i 12 timar pr. veke.
  • Frå hausten 2023 fekk elevar i 2. klasse gratis SFO i 12 timar pr. veke.
  • Søskenmoderasjon: Det vert gitt 30% søskenmoderasjon
  • Det er moderasjonsordning for redusert foreldrebetaling i SFO for hushald med låg inntekt
  • Ekstra dag i SFO: kr. 345,- pr. dag
  • Kjøp av ekstratimar: kr. 124,- pr time
  • Evt. matpengar kjem utanom.
  • For sein henting: kr 182,- (per 15 minutt for sein)
 Redusert foreldrebetaling

Vi gir reduksjon i foreldrebetalinga for SFO slik at betalinga per elev utgjer maksimalt 6 % av inntekta til hushaldet. Ordninga med redusert foreldrebetaling gjeld alle årstrinn frå 1. til 4. klasse. Ordninga gjeld for kommunale skulefritidsordningar.

Les meir her: 
Moderasjonsordninger i SFO (udir.no)           Lovdata

Januar 2024 - vi jobbar med ny løysing for søknad om redusert foreldrebetaling for SFO. Ta kontakt med skulen for meir informasjon. 

Vedlegg til søknad kan du sende via eDialog, levera på Servicekontoret eller senda pr. post til Austrheim kommune, Sætremarka 2, 5943 Austrheim. 

Kontaktinformasjon

Årås skule - Telefon 56 16 22 00

SFO-leiar: Rebecca Sætre (frå 01.06.2024) 
 

Kaland skule - Telefon 482 39 634

SFO-leiar: Helene Ellingsen
Telefon: 402 88 246
E-post: helene.ellingsen@austrheim.kommune.no

Opningstid

SFO er open før skulestart frå klokka 07.30 og etter skuleslutt fram til klokka 16.30.

Gjeldande SFO-vedtekter 

SFO vedtektene blir for tida revidert, men her finn du gjeldande SFO-vedtekter (PDF)

 


Sist oppdatert: 09.04.2024
Publisert: 27.06.2018