HjemSkule og utdanningSkulefritidsordning (SFO)

Skulefritidsordning (SFO)

Barn på 1. trinn fekk frå 1. august 2022 rett på 12 timar gratis opphald på SFO i veka. Gratistida er i hovudsak lagt til etter undervisningstid kvar dag. Ta kontakt med SFO på skulen til barnet ditt for meir informasjon. 

Ordninga med 12 timars gratis SFO skal frå hausten 2023 utvidast til å også gjelda 2. klasse.

 

Påmelding

Påmelding, endringar og utmelding gjer du via elektronisk skjema.

Ta kontakt med skulen om du har ønske om endring i SFO, ta kontakt med skulen.

 Søknadsfrist: 10. juni 2023

Kva kostar det?

Frå 01.01.2023 gjeld følgjande satsar 2.-4. trinn: 

Prisar på SFO-plass

Betalingssats nummer 3

Kroner

(14 time og oppover per veke)

3.310,- per månad

Betalingssats nummer 2

Kroner

(10,5 - 14 timar per veke)

2.490,- per månad

Betalingssats nummer 1

Kroner

Korttidsplass (0 - 10 timar per veke)

1.780,- per månad

Frå 01.01.2023 gjeld følgjande satsar 1. trinn, som har 12 timars gratis SFO, og betalar for det som eventuelt er overskytande.

Prisar på SFO-plass

Betalingssats nummer 3

Kroner

Gratis kjernetid, utvida med morgon- og ettermiddags-SFO. 12 timar gratis pluss inntil 10,5 timar betalt.

1.780,- per månad

Betalingssats nummer 2

Kroner

Gratis kjernetid, utvida med ettermiddag-SFO. 12 timar gratis pluss inntil 5,5 timar betalt SFO.

890,- per månad

Betalingssats nummer 1

Kroner

Gratis kjernetid, utvida med morgon-SFO. 12 timar gratis pluss inntil 5 timar betalt SFO.

890,- per månad

Gratis kjernetis i SFO

 

12 timar gratis SFO for 1. klasse. Blir gitt rett etter skuleslutt, med 2,5 timar måndag til torsdag, og 2 timar fredag.

gratis

 

  • Frå hausten 2022 fekk førsteklasse gratis SFO i 12 timar pr. veke. (Søknad om plass må sendast på vanleg måte)
  • Søskenmoderasjon: Det vert gitt 30% søskenmoderasjon
  • Det er moderasjonsordning for redusert foreldrebetaling i SFO for hushald med låg inntekt
  • Ekstra dag i SFO: kr. 295,- pr. dag
  • Kjøp av ekstratimar: kr. 50,- pr time
  • Evt. matpengar kjem utanom.
  • For sein henting: kr 175,- (per 15 minutt for sein)
 Redusert foreldrebetaling

Vi gir reduksjon i foreldrebetalinga for SFO på 1. og 2. trinn slik at den per elev utgjer maksimalt 6 % av inntekta til hushaldet. Frå hausten 2021 gjeld denne ordninga også elevar på 3.-4. trinn. Ordninga gjeld for kommunale skulefritidsordningar.

Les meir her: 
Moderasjonsordninger i SFO (udir.no)           Lovdata


Søknad om redusert foreldrebetaling i SFO


Vedlegg til søknad kan du sende via eDialog, levera på Servicekontoret eller senda pr. post til Austrheim kommune, Sætremarka 2, 5943 Austrheim. 

Kontaktinformasjon

Årås skule - Telefon 415 41 249

SFO-leiar: Astrid Unneberg Skodvin
Telefon: 480 70 021
E-post: astrid.unneberg.skodvin@austrheim.kommune.no

 

Kaland skule - Telefon 482 39 634

SFO-leiar: Helene Ellingsen
Telefon: 402 88 246
E-post: helene.ellingsen@austrheim.kommune.no

Opningstid

SFO er open før skulestart frå klokka 07.30 og etter skuleslutt fram til klokka 16.30.

Gjeldande SFO-vedtekter 

Juli 2021: SFO vedtektene blir for tida revidert, men her finn du

gjeldande SFO-vedtekter (PDF)

 


Sist oppdatert: 06.09.2023
Publisert: 27.06.2018