HeimSkule og utdanningSkulefritidsordning (SFO)

Skulefritidsordning (SFO)

Påmelding

Påmelding, endringar og utmelding gjer du via elektronisk skjema.

Skjema for påmelding, endring og utmelding

 

Kva kostar det?

Frå 01.01.2021 gjeld følgjande satsar:

Prisar på SFO-plass

Born i heil plass

 Kroner

Heil plass (14,5 time og oppover per veke)

3.290,- per månad

 

Born i halv plass

 Kroner

Halv plass (10,5 - 14 timar per veke)

2.470,- per månad

 

Born med korttidsplass

 Kroner

Korttidsplass (0 - 10 timar per veke)

1.760,- per månad

  • Søskenmoderasjon: Det vert gitt 30% søskenmoderasjon
  • Det er moderasjonsordning for redusert foreldrebetaling i SFO for hushald med låg inntekt
  • Ekstra dag i SFO: kr. 280,- pr. dag
  • Kjøp av ekstratimer: kr. 50,- pr time
  • Evt. matpengar kjem utanom.
  • For sein henting: kr 170,- (same som i barnehage)
 Redusert foreldrebetaling

Vi gir reduksjon i foreldrebetalinga for SFO på 1. og 2. trinn slik at den per elev utgjer maksimalt 6 % av inntekta til hushaldet. Frå hausten 2021 gjeld denne ordninga også elevar på 3.-4. trinn. Ordninga gjeld for kommunale skulefritidsordningar.

Les meir her: 
Moderasjonsordninger i SFO (udir.no)           Lovdata


Søknad om redusert foreldrebetaling i SFO


Vedlegg til søknad kan du sende via eDialog,  levere i Servicekontoret eller sende pr. post til Austrheim kommune, Sætremarka 2, 5943 Austrheim. 

Kontaktinformasjon
Opningstid

SFO er open før skulestart frå klokka 07.30 og etter skuleslutt fram til klokka 16.30.

Gjeldande SFO-vedtekter 

Juli 2021: SFO vedtektene blir for tida revidert, men her finn du

gjeldande SFO-vedtekter (PDF)

 


Sist oppdatert: 22.02.2022
Publisert: 27.06.2018