HjemSkule og utdanningVaksenopplæring

Vaksenopplæring

Norsk med samfunnskunnskap

Austrheim kommune gir opplæring i norsk med samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar som er busette i Austrheim kommune. Undervisninga foregår for tida i klubbhuset, bak Årås skule. 

Søknadsskjema finn du her:

 Søknadsskjema for norskopplæring 

 

Har du rett på gratis norskkurs?

Rett og plikt: 

Mange innvandrarar har opphaldsløyve som gir rett og plikt til norskopplæring.

Rett tyder at opplæringa er gratis, det gjeld også lærebøker. 

Lurar du på om du har rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap? 

Klikk her for å sjå målgruppe for opplæring i norsk og samfunnskunnskap IMDi

 

Norskopplæringa arrangerer me i kommunen, men undervisninga i 75 timar samfunnskunnskap skal skje på morsmålet eller på eit språk deltakaren forstår. Deltakarane må enten til Bergen eller følgje kurset digitalt. Ved større grupper arrangerer kommunen kurs på Austrheim.  

Undervisninga følgjer skuleruta i kommunen. Den finn du her
 
For informasjon og spørsmål vedrørande søknad, ta kontakt mellom kl. 08.00-14.00.

Bodil Boie Brekkan tlf. 56 16 22 00

Søka om plass på andre tilbod

  • For søknad om plass på Introduksjonsprogram, ta kontakt med Årås skule.
  • For søknad om tilbod om grunnskuleopplæring for vaksne, ta kontakt med Årås skule.
  • For søknad om tilbod om spesialundervisning for vaksne, ta kontakt med Årås skule.

 

Flyktningteneste

Lærar i vaksenopplæringa Roald Saltnes har og rolla som flyktningkoordinator.

Telefon: 994 35 596

E-post: roald.saltnes@austrheim.kommune.no

 

Frå offentlege styresmakter

Ny i Norge - praktiske opplysningar fra offentlege etatar: http://www.nyinorge.no/

 


Sist oppdatert: 14.11.2023
Publisert: 20.04.2018