HjemSkule og utdanningSkulane i Austrheim

Skulane i Austrheim

Årås skule

Telefon kontor/Ailin Kolstad Isdal: 56 16 22 00 

Rektor Bodil Boie Brekkan

  • Tlf: 56 16 22 02 / 416 67 755
  • E-post: bodil.boie.brekkan@austrheim.kommune.no

Inspektør Gunn Håland Dyrkolbotn

  • Tlf. 56 16 22 03 / 456 32 008
  • E-post: gunn.haland.dyrkolbotn@austrheim.kommune.no

Rådgjevar Tone Hatlem

  • Tlf. 56 16 22 04
  • E-post: tone.hatlem.ratcliffe@austrheim.kommune.no


Adresse

Furulyvegen 55

5943 Austrheim

Her finn du Årås skule. Sjå kart

Om Årås skule

Årås skule er ein 1.-10.- skule med 246 elevar hausten 2022. Skulen ligg sentralt ved kommunesenteret i Austrheim. Lokalisert i gangavstand til Austrheim Vidaregåande skule, og Austrheim Idrettspark er næraste nabo. 

Kaland skule

Telefon kontor/Cecilie Fonnes Hjelmtveit: 56 16 21 50 

Rektor Birgitte Gullaksen

Tlf. 56 16 21 52 / 997 06 344

E-post: birgitte.gullaksen@austrheim.kommune.no

Inspektør Elisabeth Maria Andersen

Tlf. 56 16 21 54

E-post: elisabeth.marie.andersen@austrheim.kommune.no

Adresse

Vardevegen 51

5953 Fonnes

Her finn du Kaland skule. Sjå kart

Om Kaland skule

Skulen er ein barneskule med 1. - 7. klasse, med 79 elevar frå hausten 2022. Kaland skule ligg i gangavstand til Mongstad med store og spanande bedrifter som Equinor og TCM i nærleiken.

Skulen har eige basseng.

Innlogging til Visma skule

Her er linken du brukar for innlogging til Visma skule:

Informasjon om skulestart hausten 2022

Skulane sender kvar vår brev til føresette om innskriving av nye førsteklassingar, førskuledagar og skulestart i 1. klasse. Om du til dømes har flytta eller av andre årsaker ikkje har fått tilsendt brev, ta kontakt med skulen. 

Kaland skule: 

Første skuledag for alle elevar på Kaland skule er torsdag 18. august klokka 08.30.

Vel møtt til nytt skuleår! 
Mvh Birgitte Gullaksen, rektor.

Årås skule

Første skuledag for alle elevar på Årås skule er torsdag 18. august klokka 08.30. 

Vel møtt til nytt skuleår! 

Mvh Bodil Boie Brekkan, rektor.


Skulerute

For skule- og barnehagerute klikk her:

Skulekrinsar

Elevar som bur mellom kommunegrensa mot Alver ved Mongstad, og Kilstraumbrua, soknar til Kaland skule. Elevar som bur mellom Kilstraumbrua og kommunegrensa mot Alver ved Fosnstraumbrua, soknar til Årås skule.

Frå skuleåret 2022/23 er heile kommunen felles ungdomsskulekrins. Dette skuletilbodet er ved Årås skule.

Ta kontakt med Servicekontoret på telefon 56 16 20 00 om du lurer på kva skulekrins barnet ditt soknar til.

Gå på annan skule enn nærskulen

Det kan vera særlege grunnar til at ein elev og foreldre ønskjer skulestad ved ein annan skule enn det som er nærskulen. Det kan til dømes vera grunngjeve med flytting, mellombels bustad eller sosial-pedagogiske tilhøve. Foreldra tar då kontakt med skulen ein høyrer til, der ein får rettleiing om vilkår og framgangsmåte.

Søknader blir behandla av kommunen etter reglane om enkeltvedtak.

Realfagskommune 

Austrheim kommune er ein realfagskommune. Dette er eit prosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet.

Her kan du lese meir om Realfagsprosjektet


Sist oppdatert: 11.07.2022
Publisert: 18.06.2018