HeimSkule og utdanningSkulane i Austrheim

Skulane i Austrheim

Årås skule

Telefon kontor/Ailin Kolstad Isdal: 56 16 22 00 

Rektor Bodil Boie Brekkan

  • Tlf: 56 16 22 02 / 416 67 755
  • E-post: bodil.boie.brekkan@austrheim.kommune.no

Inspektør Gunn Håland Dyrkolbotn

  • Tlf. 56 16 22 03 / 456 32 008
  • E-post: gunn.haland.dyrkolbotn@austrheim.kommune.no

Rådgjevar Tone Hatlem

  • Tlf. 56 16 22 04
  • E-post: tone.hatlem.ratcliffe@austrheim.kommune.no


Adresse

Furulyvegen 55

5943 Austrheim

Her finn du Årås skule. Sjå kart

Om Årås skule

Årås skule er ein 1.-10.- skule med 245 elevar (hausten 2021). Skulen ligg sentralt ved kommunesenteret i Austrheim. Lokalisert i gangavstand til Austrheim Vidaregåande skule, og Austrheim Idrettspark er næraste nabo. 

Kaland skule

Telefon kontor/Cecilie Fonnes Hjelmtveit: 56 16 21 50 

Rektor Birgitte Gullaksen

Tlf. 56 16 21 52 / 997 06 344

E-post: birgitte.gullaksen@austrheim.kommune.no

Inspektør Elisabeth Maria Andersen

 Tlf. 56 16 21 54

E-post: elisabeth.marie.andersen@austrheim.kommune.no

Rådgjevar Tone Hatlem

  • Tlf. 56 16 21 55
  • E-post: tone.hatlem.ratcliffe@austrheim.kommune.no

Adresse

Vardevegen 51

5953 Fonnes

Her finn du Kaland skule. Sjå kart

Om Kaland skule

Skulen er ein 1.-7.- skule med 111 elevar (hausten 2021). Kaland skule ligg i gangavstand til Mongstad med store og spanande bedrifter som Equinor og TCM i nærleiken.

Skulen har eige basseng.

 

Ta kontakt med Servicekontoret på telefon 56 16 20 00 om du lurer på kva skulekrins barnet ditt soknar til.

 

Informasjon om skulestart august 2021

Kaland skule: Torsdag 19. august er det oppstart for alle klassar på Kaland.

1. time startar 08:30 i alle klassane. Hugs på at 1.-3.klasse skal gå på skulen kvar dag. Skuledagen for 1.-3.klasse varer frå 08.30-13.15.

På tysdagar varer skuledagen frå 08.30-12.20 for alle elevane i 1.-7. klasse.

SFO er open frå 07:30 på Kaland skule (rom 3) for dei som har meldt seg på. Frå klokka 13:15/ 12.20(tys)-16:30 er det òg tilbod om SFO for dei som har meldt seg på. 

Vel møtt til nytt skuleår! Mvh Birgitte Gullaksen, rektor.Årås skule
Første skuledag etter sommarferien er torsdag 19. august for alle klassar på Årås skule.

1. time startar 08:30 i alle klassane. Minner om at 1.-3.klasse skal gå på skulen kvar dag. Skuledagen for 1.-3.klasse varer frå 08.30-13:00.

SFO er open frå 07:30 på Årås skule for dei som har meldt seg på. Frå 13:00-16:30 er det òg tilbod om SFO for dei som har meldt seg på.

Vel møtt til nytt skuleår! Mvh Bodil Boie Brekkan, rektor.


Skulerute

Skulerute for 2021/2022

Innskriving

Skulane sender kvar vår brev til føresette om innskriving av nye førsteklassingar, førskuledagar og skulestart i 1. klasse. Om du til dømes har flytta eller av andre årsaker ikkje har fått tilsendt brev, ta kontakt med skulen. 

Realfagskommune 

Austrheim kommune er ein realfagskommune. Dette er eit prosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet.

Her kan du lese meir om Realfagsprosjektet


Sist oppdatert: 03.08.2021
Publisert: 18.06.2018