HjemSkule og utdanningSkulane i Austrheim

Skulane i Austrheim

Årås skule

Telefon kontor/Ailin Kolstad Isdal: 56 16 22 00 

Rektor Bodil Boie Brekkan

  • Tlf: 56 16 22 02 / 416 67 755
  • E-post: bodil.boie.brekkan@austrheim.kommune.no

Inspektør Gunn Håland Dyrkolbotn

  • Tlf. 56 16 22 03 / 456 32 008
  • E-post: gunn.haland.dyrkolbotn@austrheim.kommune.no

Rådgjevar Tone Hatlem

  • Tlf. 56 16 22 04
  • E-post: tone.hatlem.ratcliffe@austrheim.kommune.no


Adresse

Furulyvegen 55

5943 Austrheim

Her finn du Årås skule. Sjå kart

Om Årås skule

Årås skule er ein 1.-10.- skule med 246 elevar hausten 2022. Skulen ligg sentralt ved kommunesenteret i Austrheim. Lokalisert i gangavstand til Austrheim Vidaregåande skule, og Austrheim Idrettspark er næraste nabo. 

Sommarhelsing frå Årås skule

Til skulestart 17. august 2023 ønskjer vi 280 elevar velkomne til eit nytt skuleår.

Då skulen slutta til sommarferien var det anleggsverksemd, og fleire av klasseromma, i det vi kallar D-blokka, var prega av omfattande hærverk. Føresette og skulen var veldig oppsette på at når elevane kjem til skulestart hausten 2023, skal dei møte trivelege klasserom.

Eg er på vegne av Årås skule svært imponert og takksam for at føresette og elevar har brukt ein del av sin sommarferie til å reparere skadane etter hærverket. Som de ser på bileta, har dei sett i stand klasserom, gangareal og toalett på Årås skule, slik at elevane og dei tilsette møter svært trivelege klasserom som gir gode arbeidstilhøve for alle. 

Tusen takk til føresette og elevar for den store og viktige jobben de har gjort, ein innsats for alle!

Eg vil be kvar og ein av dykk om å ta godt vare på den flotte skulen som Årås er.

I tillegg vert musikkrommet og tilbygget ferdigstilt og overlevert Austrheim kommune fredag 7. juli. Vi får eit flott musikkrom og eit funksjonelt og godt tilbygg. God sommar!

Beste helsing Bodil Boie Brekkan, rektor.

Oppussing av klasserom Årås skuleÅrås skule - klasserom Årås skule - klasseromÅrås skule - klasserom

 

Kaland skule

Telefon kontor/Cecilie Fonnes Hjelmtveit: 56 16 21 50 

Rektor Birgitte Gullaksen

Tlf. 56 16 21 52 / 997 06 344

E-post: birgitte.gullaksen@austrheim.kommune.no

Inspektør Elisabeth Maria Andersen

Tlf. 56 16 21 54

E-post: elisabeth.marie.andersen@austrheim.kommune.no

Adresse

Vardevegen 51

5953 Fonnes

Her finn du Kaland skule. Sjå kart

Om Kaland skule

Skulen er ein barneskule med 1. - 7. klasse, med 79 elevar frå hausten 2022. Kaland skule ligg i gangavstand til Mongstad med store og spanande bedrifter som Equinor og TCM i nærleiken.

Skulen har eige basseng.

Innlogging til Visma skule

Her er linken du brukar for innlogging til Visma skule:

 

 


Skulerute

For skule- og barnehagerute klikk her:

Skulekrinsar

Elevar som bur mellom kommunegrensa mot Alver ved Mongstad, og Kilstraumbrua, soknar til Kaland skule. Elevar som bur mellom Kilstraumbrua og kommunegrensa mot Alver ved Fosnstraumbrua, soknar til Årås skule.

Frå skuleåret 2022/23 er heile kommunen felles ungdomsskulekrins. Dette skuletilbodet er ved Årås skule.

Ta kontakt med Servicekontoret på telefon 56 16 20 00 om du lurer på kva skulekrins barnet ditt soknar til.

Gå på annan skule enn nærskulen

Det kan vera særlege grunnar til at ein elev og foreldre ønskjer skulestad ved ein annan skule enn det som er nærskulen. Det kan til dømes vera grunngjeve med flytting, mellombels bustad eller sosial-pedagogiske tilhøve. Foreldra tar då kontakt med skulen ein høyrer til, der ein får rettleiing om vilkår og framgangsmåte.

Søknader blir behandla av kommunen etter reglane om enkeltvedtak.

 


Sist oppdatert: 19.07.2023
Publisert: 18.06.2018