HjemSkule og utdanningAustrheim vidaregåande skule

Austrheim vidaregåande skule

Vidaregåande opplæring i Austrheim

Austrheim vidaregåande skule ligg i Mastrevik i Austrheim. Skulen har omlag 250 elevar fordelt på yrkesretta linjer og studiespesialisering. Skulen har eit godt samarbeid med næringslivet i regionen.

Skulen har elevar frå både tidlegare Hordaland og tidlegare Sogn og Fjordane (frå 2020 slege saman til Vestland fylke). Det går eigen båtskyss frå Solund og Gulen direkte til skulen.

Les meir på Austrheim vg skule si heimeside


Sist oppdatert: 19.07.2023
Publisert: 18.06.2018