Planane våre

Budsjett og økonomiplanar

Her er kommunestyret sitt vedtak om budsjett for 2023 og økonomiplan for 2023 til 2026 (klikk for PDF)

Desse er tilgjengelege via nettløysinga Framsikt, klikk her for budsjettframlegg for 2023 (ekstern lenke):

Desse er tilgjengelege via nettløysinga Framsikt, klikk her for budsjettframlegg for 2022 (ekstern lenke):

Årsmelding

Her er årsmeldinga for 2021

Her er årsmeldinga for 2020, klikk her (ekstern lenke til Framsikt)

Kommuneplanen, arealdelen 2019-2029

Vedteke i kommunestyret 11. april 2019 sak 017/19

Kommuneplanen - plankart 

Kommuneplanen - føresegner 

Kommuneplanen - planskildring 

Kommunestyresak 017/19 

Kommuneplan - Samfunnsdelen 

Samfunnsdelen 2015 - 2027 - Vedteke i kommunestyret - sak 018/15 - 04.02.2015

Planstrategi

Planstrategi 2016-2020 - vedteke i Kommunestyret - sak 128/16 - 15.12.2016

Reguleringsplanar

Planinnsyn

 

Reguleringsplan Fv. Parsell Austrheim grense - Mongstadkrysset, planid. 2016002

Vedtak i kommunestyret 23.05.2017

Reguleringsplankart - 1 av 2

Reguleringsplankart - 2 av 2

Reguleringsføresegner

 

Andre planar:

Kommunedelplan for vassforsyning og avløp 2017 - 2027 - vedteke i kommunestyret -  sak 023/17

Arkivplan

Enøkplan - vedteke i kommunestyret -  sak 020/18

Trafikksikringsplan - vedteke i kommunestyret - sak 105/16

Alkoholpolitisk plan 2020-2024 - vedteke i kommunestyret -  sak 084/20

 


Sist oppdatert: 30.12.2022
Publisert: 03.12.2018