HjemPolitikk og administrasjonHøyringar og kunngjeringarPlanendring hyttefelt på Lauvøy på gbnr 160/117, planid. 2022002 -Andre gongs offentleg ettersyn

Planendring hyttefelt på Lauvøy på gbnr 160/117, planid. 2022002 -Andre gongs offentleg ettersyn

Du kan lesa meir om planarbeidet på kommunehuset eller på Austrheim kommune si heimeside, sjå innkallinga til møtet 1. februar (blir tilgjengeleg frå 25. januar): Formannskapet 1. februar 

Merknad til planframlegget må sendast innan 25. mars 2024 på e-post: post@austrheim.kommune.no eller på post til: Austrheim kommune, Sætremarka 2, 5943 Austrheim.

Kommunedirektøren


Sist oppdatert: 22.01.2024
Publisert: 04.12.2023