HjemPolitikk og administrasjonHøyringar og kunngjeringarPlanendring av detaljregulering av skule- og barnehageområdet på Kaland

Planendring av detaljregulering av skule- og barnehageområdet på Kaland

Kommunestyret i Austrheim kommune gjorde følgjande vedtak den 12.12.2019:

Austrheim kommune legg forslag til ei mindre planendring av detaljregulering av skule- og barnehageområdet på Kaland - del av gbnr. 130 og 131, planid 2017002 ut på offentleg ettersyn. Grunngjevinga er gjeve i saksutgreiinga. Vedtaket er heimla i Plan- og bygningslova § 12-14.

Austrheim kommune opphevar samstundes kommunestyret sine vedtak gjort i sak 051/19 og sak 052/19. Grunngjevinga er gjeve i saksutgreiinga. Vedtaket er heimla i forvaltingslova § 35.

Forslag til planendring kan du sjå i sakspapira.  Merknadar til planendring av Detaljregulering av skule- og barnehageområdet på Kaland - del av gbnr. 130 og 131, planid 2017002 som no er på offentleg ettersyn må sendast til Austrheim kommune innan 15. februar 2020.

Adresse er: Austrheim kommune, Sætremarka 2, 5943 Austrheim eller på e-post: post@austrheim.kommune.no. Ta gjerne kontakt med sakshandsamar Asbjørn Nagell Toft om du har spørsmål til saka på tlf. 41651463.

Rådmannen

Mindre planendring til detaljregulering av skule- og barnehageområdet på Kaland

Svar - forslag til endring - mindre planendring til detaljregulering


Sist oppdatert: 20.03.2020
Publisert: 16.12.2019