HjemPolitikk og administrasjonHøyringar og kunngjeringarOppstart av arbeid med kommunal trafikksikringsplan i Austrheim kommune - Oversikt over innspel

Oppstart av arbeid med kommunal trafikksikringsplan i Austrheim kommune - Oversikt over innspel

Finansieringa av arbeidet vert eigeninnsats og løyvde midlar på kr. 100.000 til arbeidet frå Vestland fylkeskommune.

Austrheim kommune vil oppfordra til innspel både frå lag/organisasjonar og innbyggjarane våre. De har alle mykje kunnskap og erfaring som er verdifull. Austrheim kommune vil ha innspel både på fysiske trafikksikringstiltak, haldningsskapande tiltak og opplevd utryggleik i trafikken.

Eksisterande trafikksikringsplan frå 2016 som no skal reviderast finn de på heimesida til Austrheim kommune, klikk her: 

Vestland Fylkeskommune si saksutgreiing med tilskot til utarbeiding av kommunale trafikktryggingsplanar, kan de lesa ved å klikka her:

For å sjå saksframlegget til formannskapet 28. januar, klikk her:

Frist for å komme med innspel er sett til 25. mars 2021. Skriv kort, men godt. Merk på kart om naudsynt.

Adresse er:
Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim

eller på e-post: post@austrheim.kommune.no

 

eller Skjema for innspel - Austrheim kommune


Rådmannen

 

Her legg me ut dei innspela som har komme, denne lista vert oppdatert fortløpande (me skriv på her når me ikkje legg ut fleire innspel):

Trygg Trafikk - Innspel til revisjon av trafikksikringsplan

Marielle S. Storebø - Forbetre trafikksikkerhet Austrheim Kystbarnehage

Fonnes bygdelag - Innspel til trafikksikringsplan

Austrheim kvinne- og familielag - Innspel til trafikksikringsplan

Vestland fylke - Svar på varsel om oppstart av kommunal trafikksikringsplan

Ivar Bergsvik m/fleire - Innspel til trafikksikringsplan

Austrheim NFU - Innspel til kommunal trafikksikringsplan i Austrheim kommune

Kvalvågen grendalag - Innspel til trafikksikringsplanen

Fonnesstraumen velforening - Innspel til trafikksikringsplan

Marita Bru - Innspel til trafikksikringsplanen

Asbjørn Brandtun - Innspel til trafikksikringsplanen

Per Lerøy - Innspel til trafikksikringsplanen

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne (RMNF) - Innspel til trafikksikringsplanen

Kilstraumen brygge - Innspel til trafikksikringsplanen

Eldrerådet 150421 - Innspel til trafikksikringsplanen

FAU Kaland barne og ungdomsskule - innspel til trafikksikringsplan

Ungdomsrådet - innspel til trafikksikringsplanen i Austrheim kommune

Gunnar Gullaksen - innspel til Trafikksikringsplan for Austrheim

Veglys ved vegen til Furuly/eldrebustadar - Brev frå innbyggjarar knytt til Furulyvegen

Kommentarer til kommunedelplan for trafikksikring 2016-2023 - Bussjåførane på Mastrevik Trafikkstasjon

Innspel frå elevar på Årås skule

Innspel frå 5. klasse på Kaland skule

Innspel om trafikksikring, trygg skuleveg, Krossvegen - Sætre


Sist oppdatert: 27.05.2021
Publisert: 11.02.2021