HjemPolitikk og administrasjonHøyringar og kunngjeringarOmrådeplan for bustadområde B36 på Kaland og Fonnes og friområdet ved Ikornsåta, planid. 2021002 -Tredje gongs offentleg ettersyn

Områdeplan for bustadområde B36 på Kaland og Fonnes og friområdet ved Ikornsåta, planid. 2021002 -Tredje gongs offentleg ettersyn

Planområdet er regulert til bustadområde, landbruksområde og grønstruktur (Ikornsåta). Noko av fylkesveg 565 ved Leirvågkrysset, men og 250 m av Leirvågsvegen er no vorte regulert. Planområdet er på om lag 200 dekar. 

Sakspapira er tilgjengeleg på denne lenka: Formannskapet 5. juni

Merknad til planframlegget må sendast innan 5 august 2024 på e-post: post@austrheim.kommune.no eller på post til: Austrheim kommune, Sætremarka 2, 5943 Austrheim.

Kommunedirektøren


Sist oppdatert: 17.06.2024
Publisert: 17.06.2024