HjemPolitikk og administrasjonHøyringar og kunngjeringarOmrådeplan for bustadområde B36 på Kaland og Fonnes og friområdet ved Ekornsåta, planid. 2021002 - Andre gongs offentleg ettersyn

Områdeplan for bustadområde B36 på Kaland og Fonnes og friområdet ved Ekornsåta, planid. 2021002 - Andre gongs offentleg ettersyn

Områdeplan for bustadområde B36 på Kaland og Fonnes og friområdet ved Ekornsåta, planid. 2021002 vert sendt ut på andre gongs offentleg ettersyn. Plankart og føresegner er datert den 30.05.2023 og Illustrasjonsplan er datert den 11.05.2023. Grunngjevinga for vedtaket er gjeve i saksutgreiinga. Vedtaket er heimla i plan -og bygningslova § 12-10.

Planområdet er regulert til bustadområde, landbruksområde og grønstruktur (Ikornsåta). Noko av fylkesveg 565 ved Leirvågkrysset, men og 250 meter av Leirvågsvegen er no vorte regulert. Planområdet er på 200 dekar.

Merknad til planframlegget må sendast innan 8. august 2023 på e-post: post@austrheim.kommune.no eller på post til:

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim

Kommunedirektøren

Klikk på lenkene under for å sjå vedlegg (alle er i pdf-format):

 

 

 


Sist oppdatert: 31.07.2023
Publisert: 21.06.2023