HjemPolitikk og administrasjonHøyringar og kunngjeringarOffentleg høyring i sak PS 47/2024 - Ny utbyggingsavtale med Kystlandsbyen AS

Offentleg høyring i sak PS 47/2024 - Ny utbyggingsavtale med Kystlandsbyen AS

Framforhandla utbyggingsavtale mellom Austrheim kommune og Kystlandsbyen AS vert lagt ut på offentleg høyring.
Publisert: 17.06.2024
Sist endra: 17.06.2024

Formannskapet i Austrheim kommune gjorde 05.06.2024 vedtak om at ny utbyggingsavtale med Kystlandsbyen As, sak 47/2024, vert lagt ut på offentleg høyring.

Sakspapira er tilgjengeleg på denne lenka: Formannskapet 5. juni

Ny utbyggingsavtale legg til rette for at ein kan få ferdigstilla arbeidet som står att i Kystlandsbyen, samt utbetra avlaupssituasjonen i heile området.

Merknad til utbyggingsavtalen må sendast på e-post til post@austrheim.kommune.no eller på vanleg post til: Austrheim kommune, Sætremarka 2, 5943 Austrheim. Merknadsfrist er 1. august 2024.

Kommunedirektøren