HjemPolitikk og administrasjonHøyringar og kunngjeringarOffentleg ettersyn - Planprogrammet for kommuneplan sin samfunnsdel. Plan Id 2023001

Offentleg ettersyn - Planprogrammet for kommuneplan sin samfunnsdel. Plan Id 2023001

Formannskapet i Austrheim kommune vedtok i møtet onsdag 6. mars 2024 å senda planprogrammet for kommuneplanen sin samfunnsdel ut på offentleg ettersyn. Vedtaket var: 

Framlegg til planprogram til Austrheim kommune sin samfunnsdel vert sendt ut på offentleg ettersyn. Grunngjevinga er gjeve i saksutgreiinga. Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova §§ 11-12 og 11-13. 

Planprogrammet som no er på offentleg ettersyn og saksframlegget kan du lesa på sida for møteplan: Utvalsmøte (elementscloud.no) Blad litt nedover på sida så finn du sak 19/2024.

Frist for å koma med merknad til planprogrammet er sett til den 19. april 2024. Send merknad til-post: post@austrheim kommune.no

Kommunedirektøren


Sist oppdatert: 13.03.2024
Publisert: 08.03.2024