HjemPolitikk og administrasjonHøyringar og kunngjeringarLokal forskrift om utslepp frå mindre avløpsanlegg for Austrheim kommune

Lokal forskrift om utslepp frå mindre avløpsanlegg for Austrheim kommune

Formannskapet i Austrheim kommune gjorde den 25.10.2018 vedtak om å senda Lokal forskrift om utslepp frå mindre avløpsanlegg for Austrheim kommune ut på offentleg ettersyn i 6 veker. Merknadsfrist er 15. desember 2018
Publisert: 05.12.2018
Sist endra: 20.03.2020

Dette i tråd med rådmannen sitt framlegg til vedtak. Grunngjevinga for vedtaket er å oppnå dei miljømåla som er satt i Regional plan for vassregion Hordaland 2016-2021. Du kan lesa om  forslag til forskrifta på Austrheim kommune si heimeside. Dokumenta i saka ligg også til offentleg ettersyn på kommunehuset i Austrheim kommune.   Det følgjer ved eit kart med forklaring til som viser korleis dei separate avløpa skal handterast i kommunen.

Lokal forskrift om utslepp frå mindre avløpsanlegg for Austrheim kommune

Saksframlegg

Resipientkart Austrheim kommune

Forklaring til farger på resipientkart