HjemPolitikk og administrasjonHøyringar og kunngjeringarKommunedelplan for naturmangfald i Austrheim Kommune - Offentleg ettersyn

Kommunedelplan for naturmangfald i Austrheim Kommune - Offentleg ettersyn

Austrheim kommune fekk kr. 150.000 i tilskot frå Miljødirektoratet til planarbeidet. Det har vore viktig å få ei oversikt over kunnskapsgrunnlaget me har for naturmangfald i kommunen. Det er og kome inn nyttig og ny faktainformasjon til dette planarbeidet frå mange ulike hald.

Det vert halde ope informasjonsmøte tysdag den 27. februar kl. 18 på kommunehuset i Austrheim. Her kan folk læra meir om naturen i kommunen, men og koma med opplysningar til planarbeidet.

Merknad til planframlegget må sendast innan 8. april 2024 på e-post: post@austrheim.kommune.no eller på post til: Austrheim kommune, Sætremarka 2, 5943 Austrheim.

Kommunedirektøren

Sjå dokumenta (PDF):


Sist oppdatert: 26.02.2024
Publisert: 20.02.2024