Igangsetting av «Detaljregulering for Næringsområde N41 og N42 Kaland, vest for Mongstadkrysset, planid. 2018002»

Med atterhald om vedtak i kommunestyret den 13.12.2018 så gjer Austrheim kommune i samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vedtak om igangsetting av Detaljregulering for Næringsområde N41 og N42 Kaland, vest for Mongstadkrysset, planid. 2018002.Merknad til oppstartsmeldinga må sendast innan 22. januar 2019.
Publisert: 05.12.2018
Sist endra: 20.03.2020