HjemPolitikk og administrasjonHøyringar og kunngjeringarDetaljregulering av skule- og barnehageområdet på Kaland - del av gbnr 130 og 131, planid 2017002

Detaljregulering av skule- og barnehageområdet på Kaland - del av gbnr 130 og 131, planid 2017002

Formannskapet i Austrheim kommune vedtok med heimel i plan- og bygningslova si § 12-10 den 25.10.2018 og i samsvar med rådmannen si innstilling å senda Detaljregulering av skule- og barnehageområdet på Kaland - del av gbnr. 130 og 131, planid 2017002 ut på andre gongs offentleg ettersyn. Merknadsfrist er 15. desember 2018
Publisert: 05.12.2018
Sist endra: 20.03.2020