HjemPolitikk og administrasjonHøyringar og kunngjeringarBudsjett for 2024 og økonomiplan 2024-2027, handsaming i formannskapet

Budsjett for 2024 og økonomiplan 2024-2027, handsaming i formannskapet

Formannskapet i Austrheim tok i møtet måndag 27. november stillinga til innspela som har komme i høyringsrunden frå 2. november til 16. november. Budsjett og økonomiplan skal til endeleg vedtak i kommunestyret 14. desember.
Publisert: 28.11.2023
Sist endra: 04.12.2023