HjemPolitikk og administrasjonHøyringar og kunngjeringar2021-budsjettet lagt ut på høyring

2021-budsjettet lagt ut på høyring

Innbyggjarar, lag og organisasjonar vert med dette inviterte til å komma med innspel til budsjettframlegget. Høyringsfristen er sett til tysdag 24. november.

Skjema for høyringsuttale - Austrheim kommune

Formannskapet la ut budsjettet slik det var lagt fram frå rådmannen, med eitt unntak. Formannskapet tok ut rådmannen sitt kutt i tilskotet til Den norske kyrkja, der det var lagt inn eit kutt på 325.000. Dette kuttet er altså teke ut av det budsjettet som er på høyring.

 

Framlegg til budsjett 2021

 

Handsaminga av 2021-budsjettet vert dermed slik:
Torsdag 5. november: Formannskapet sitt vedtak om å leggja budsjettet på høyring.
Tysdag 24. november: Høyringsfrist, frist for å komma med innspel til budsjettet.
(rådmannen skal i tida mellom her handsama dei innspela som kjem)
Torsdag 3. desember: Formannskapet handsamar budsjettet etter høyringa.
Torsdag 10. desember: Kommunestyret gjer endeleg vedtak om budsjettet for 2021, og økonomiplanen for dei kommande fire åra 2021-2024.


Sist oppdatert: 18.11.2020
Publisert: 09.11.2020