HjemPolitikk og administrasjonHøyringar og kunngjeringarAustrheim kommune - Budsjett 2024 er lagt ut på høyring

Austrheim kommune - Budsjett 2024 er lagt ut på høyring

Formannskapet har lagt 2024 - budsjettet på høyring, samt økonomiplan for 2024 - 2027.
Publisert: 02.11.2023
Sist endra: 01.12.2023

Framlegget til årsbudsjett for 2024 og økonomiplan for 2024-2027 er lagt ut på høyring av formannskapet, etter vedtak i møtet torsdag 2. november.

Budsjett og økonomiplan er tilgjengeleg digitalt gjennom Framsikt-løysinga. Dette er ei digital presentasjonsløysing som kommunen no brukar for oppsett og presentasjon av budsjett, årsmelding med meir.

Du finn framlegget ved å klikka på lenkja: Kommunedirektøren sitt framlegg til handlings- og økonomiplan 2024-2027 og budsjett 2024.

Der kan du finna hovudtala for kvar sektor, og ved å gå inn på den enkelte sektoren kan du finna tal på detaljnivå for den enkelte sektor.

Om du vil ha sjølve vedtaksframlegget så finn du det her: Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak, lenkje til sakspapira på kommunen sine heimesider.

Formannskapet har sett høyringsfristen til torsdag 16. november klokka 12.00.

Innspel til budsjettframlegget:

Kan du senda på e-post til post@austrheim.kommune.no

Du kan også levera innspel på papir til Servicekontoret.

Viktige datoar i budsjettarbeidet er:

Torsdag 2. november: Formannskapet la årsbudsjett for 2024, og økonomiplan for 2024-27, ut på høyring.

Torsdag 16. november klokka 12.00: Høyringsfrist for innspel. 

Måndag 27.november: Formannskapet har møte kl.10 på samfunnshuset, og vil i møtet ta stilling til innspela.

Tysdag 14. desember: Kommunestyret sitt budsjettmøte, der det blir gjort endeleg vedtak om budsjett og økonomiplan.