Kriseleiing

Denne er sett saman av kommunedirektør og ulike einingsleiarar, kommuneoverlege, og med ordførar eller varaordførar som representant for dei folkevalde.

For kontakt med Kommunal kriseleiing (KKL) ring Servicekontoret på 56 16 20 00, eller send ein e-post til post@austrheim.kommune.no.


Sist oppdatert: 10.03.2022
Publisert: 10.03.2022