HjemPolitikk og administrasjonInterkommunale samarbeid

Interkommunale samarbeid

Eigarskapsmelding 2022 - 2024

Klikk her for lese Austrheim kommune si Eigarskapsmelding (pdf. fil)

Aksjeselskap

Aufera AS (lenke til Brønnøysundregistra, ekstern lenke)

Bergen Havn AS (lenke til Brønnøysundregistra, ekstern lenke)

BKK AS (lenke til Brønnøysundregistra, ekstern lenke)

Eviny AS (lenke til Brønnøysundregistra, ekstern lenke)

Austrheim Kommunale Eigedomsselskap AS (lenke til Brønnøysundregistra, ekstern lenke)

Vann Vest (lenke til Brønnøysundregistra, ekstern lenke)

Interkommunale selskap (IKS)

Nordhordland og Gulen interkommunale renovasjonsselskap (NGIR) IKS (lenke til Brønnøysundregistra, ekstern lenke)

Region Nordhordland IKS (lenke til Brønnøysundregistra, ekstern lenke)

Region Nordhordland Helsehus IKS (lenke til Brønnøysundregistra, ekstern lenke)

Vestlandsrevisjon IKS (lenke til Brønnøysundregistra, ekstern lenke)

Interkommunalt Arkiv i Hordaland IKS (lenke til Brønnøysundregistra, ekstern lenke)

Bergen Havn Farvannsforvaltning IKS (lenke til Brønnøysundregistra, ekstern lenke)

Kommunalt Oppgåvefelleskap (KO)

IKT Nordhordland (IKTNH) KO (lenke til Brønnøysundregistra, ekstern lenke)

Samvirkeføretak (SA)

Biblioteksentralen SA (lenke til Brønnøysundregistra, ekstern lenke)

Andre selskap der kommunen har eigarskap

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) (lenke til Brønnøysundregistra, ekstern lenke)

Andre samarbeidstiltak

Opplæringskontoret for Nordhordland (lenke til Brønnøysundregistra, ekstern lenke)

Bergen og omland friluftsråd (BOF) (lenke til Brønnøysundregistra, ekstern lenke)

Stiftinga Kystkultur No! (tidlegare Stiftinga Kystsogevekene) (lenke til Brønnøysundregistra, ekstern lenke)

Digi Vestland (lenke til deira side, ekstern lenke)

Invest In Bergen (lenke til Vestland fylke, ekstern lenke)

Nordhordland vassområde (lenke til deira side, ekstern lenke)

NKR - Nordhordland kompetanseregion

Nettverk av Petroleumskommunar (NPK) (lenke til deira side, ekstern lenke)

Nettverk for fjord- og kystkommunar (NFKK) (lenke til deira side, ekstern lenke)

Administrative vertskommunesamarbeid

Samarbeid - Vertskommune (med eksterm lenke til informasjon)

Fensfjorden PPT - Austrheim kommune 

NAV Fensfjorden - Masfjorden kommune

Alver barnevernsteneste - Alver kommune

Alver barnevernsvakt (45 37 56 69) - Alver kommune

Nordhordland legevakt - Alver kommune

Landbrukskontor - Alver kommune

Nordhordland brann og redning (NHBR) - Alver kommune

Krisesenter for Bergen og omegn - Bergen kommune


Sist oppdatert: 19.03.2024
Publisert: 07.03.2022