Interkommunale samarbeidAksjeselskap

Aufera AS

Bergen og Omland havn AS

BKK AS

Eviny AS

Visit Fjordkysten

Austrheim Kommunale Eigedomsselskap AS

Vann Vest 

Interkommunale selskap (IKS)

NGIR IKS

Region Nordhordland IKS

Region Nordhordland Helsehus IKS

Vestlandsrevisjon IKS

Interkommunalt Arkiv i Hordaland IKS

Kommunalt Oppgåvefelleskap (KO)

IKTNH KO

Samvirkeføretak (SA)

Biblioteksentralen SA

 

Andre selskap der kommunen har eigarskap

KLP

Andre samarbeidstiltak

Opplæringskontoret i Nordhordland

Bergen og omland friluftsråd (BOF)

Stiftinga kystsogevekene

Invest IN Bergen Etablerarsenteret

NKR - Nordhordland kompetanseregion

Nettverk for Petroleumskommunar (NPK)

Nettverk fjord- og kystkommunar (NFKK)

Administrative vertskommunesamarbeid

 

Samarbeid Vertskommune
Fensfjorden PPT Austrheim
NAV Fensfjorden Masfjorden
Alver barnevernsteneste Alver
Legevakt Alver

Landbrukskontor

Alver

Nordhordland Brann- og
redning

Alver

Krisesenter

Bergen


Sist oppdatert: 20.09.2022
Publisert: 07.03.2022