Planregister

Gå til planinnsyn for Austrheim kommune


Korleis finn du fram i registeret:

Austrheim kommune har i 2018 tatt i bruk eit nytt planregister. 

Slik finn du fram i det nye registeret.

1. Søk deg fram til aktuelt område. Du kan søke på fleire måtar i Nordhordlandskart.

2. Klikk på dette symbolet på verktøylinja til høgre.

3. Klikk på f.eks. Reguleringsplaner. Alle planar som er innanfor skjermbildet dukkar opp i ei liste.

4.

5. Klikk på ønska plan i lista. Informasjon om planen dukkar opp. Klikk .f.eks. på «Vis» til høgre for bestemmelser, og dokumentet kjem opp i ei ny fane i nettlesaren.

BraPlan er dermed avvikla som offisielt planregister for Austrheim kommune. Nokre plandokument kan mangle no i startfasen, ta kontakt med servicekontoret for tinging av desse.

Ta gjerne kontakt med planavdelinga dersom det er vanskeleg å finne fram i registeret. 

 

Aktuelle dokument som inngår i digitalt planregister:

  • Plankart
  • Føresegner
  • Planomtale (inkludert konsekvensutgreiing og ROS-analyse)
  • Illustrasjonar/vedlegg (rettleiande eller juridisk bindande gjennom føresegner)
  • Saksframlegg til politisk behandling
  • Vedtak ved sluttbehandling (inkludert avgjersle ved eventuell motsegn/klage)