Bygg og Bevar er eit program oppretta av Klima- og miljødepartementet i samarbeid med Byggenæringens Landsforening. Dei skal bidra til at eldre bygningar blir brukte, forvalta, sette i stand og utvikla på ein god måte.

"Bygg og Bevar skal bidra til å redusere byggskader og til å unngå tap av kulturhistoriske verdier gjennom å hjelpe eiere av gamle bygg til å bli bedre bestillere."

Les meir på Bygg og Bevar sine heimesider.