Slik søkjer du

Du fyller ut følgjande skjema:

Skjema - salsløyve for alkohol