HjemNæring og landbrukLedige næringsområde i Austrheim

Ledige næringsområde i Austrheim

Austrheim kommune ligg i Nordhordland, midt i det nye Vestland fylke. Kommunen er vertskap for deler av Equinor sitt anlegg på Mongstad, og har elles eit variert næringsliv med alt frå serviceindustri opp mot olje og gass, til lokalitetar for oppdrett av laks.

Like ved Mongstad-anlegget har kommunen i 2019 sett i gang med detaljregulering av eit større næringsareal, der det no blir regulert over 300 mål for industri/næring. Her er det også mogleg å sjå dei aktuelle tomtene saman med næringsområde som er eigd av andre aktørar.

I den nyleg vedtekne kommuneplanen er eit større areal i Øksnesmarka, om lag 550 mål, sett av til næring. Dette arealet grensar til sjø, og det er mogleg med djupvasskai. Arealet kan til dømes brukast til landbasert fiskeoppdrett.

Austrheim ligg ein dryg times biltur frå Bergen, og har også eigen stoppestad for hurtigbåtane som går mellom Bergen og nordover i Vestland. Like ved kommunesenteret ligg Austrheim vidaregåande, som har elevar frå begge fylka som har gått saman i Vestland. Kommunen har i dag 2.900 innbyggarar, og håpar sjølvsagt på at fleire vil bu og jobba i den flotte kommunen vår.

Ordførar Per Lerøy er kontaktperson, ta kontakt på 56 16 20 00.


Sist oppdatert: 10.03.2022
Publisert: 10.02.2020