Veterinærvakt

Du kan ringja eit av følgjande nummer og så opplyst kven som er vakthavande veterinær:

  • Knarvik dyreklinikk, tlf. 56 354575. Veterinærar: Lars-Fredrik Sæthre og Inge Midtveit
  • Seim veterinærkontor, tlf. 56351050. Veterinær: Hallgrim Andersen 
  • Veterinærkontoret på Totland, tlf. 56 35 11 06/ 91767519. Veterinær:  Carl Aage Wangel

Me minner om at all vakttjeneste gjeld akutt hjelp og livstrugande skadar.


Sist oppdatert: 03.12.2018
Publisert: 27.06.2018