Produksjonstilskot

Produksjonstilskot

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på.

Tilskuddet beregnes med en sats per dyr eller dekar areal. Produksjonstilskudd omfatter tilskuddsordningene:

 • Arealtilskot

 • Kulturlandskapstilskot

 • Tilskot til husdyr

 • Tilskot for lammeslakt og kjeslakt

 • Tilskot til dyr på beite

 • Tilskot til dyr på utmarksbeite

 • Driftstilskot til melkeproduksjon

 • Driftstilskot til spesialisert storffekjøttproduksjon

 • Tilskot til bevaringsverdige storferaser

 • Arealtilskot til økologisk landbruk

 • Tilskot til økologisk husdyrproduksjon

 • Distriktstilskot til frukt, bær og veksthusgrønnsaker

Meir informasjon finn du på Landbruksdirektoratet.no

Gå til søknadskjema

Kontakt


Sist oppdatert: 29.11.2018
Publisert: 29.11.2018