HjemKulturTilskotsordningar

Tilskotsordningar

Tilskot til kultur 

Tilskotsordning i Austrheim kommune - Kulturmidlar 2022

I 2022 er det sett av ein pott til kulturmidlar som lag og organisasjonar kan søkja på. Søknadsfristen er 31. mai, og utbetalinga blir gjort i løpet av juni 2022. 

Søknadsskjema for kulturmidlar 

Det er dessverre ikkje høve til å søkja om tilskot til tiltak for barn og ungdom.

Retningslinjer for tildeling av kulturmidlar i Austrheim kommune

FriFond  - barn og unge kan søke støtte

Frifond gir penger til dere som vil lage musikkvideo til bandet, bygge en skaterampe, arrangere et cosplay-treff, eller noe annet kult der dere bor.

Søk her.

Gjensidigestiftelsen

Gåveverksemda til Gjensidigestiftelsen spenner vidt, frå lokale dugnadsprosjekt til større landsomfattende prosjekt som går over fleire år. Stiftinga gjev støtte til mange prosjekt, og kan vera ein aktuell plass å søka om midlar. I 2020 har dei utlysingar av støtte til særskilte tiltak.

Les meir, og søk om støtte, på nettsida til Gjensidigestiftelsen. 

 

Nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn i låginntektsfamiliar 

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Info frå bufdir sine sider: 

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.  

Dere kan søke om tilskudd til tiltak som:

  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter.
  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter.
  • bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer.

Søknadsportal 

Bufdir sine sider

Treng du hjelp med søknaden ta kontakt med Anita Soltveit - anita.soltveit@austrheim.kommune.no - mob: 474 80 209 - 

Spelemidlar

Lag og organisajoner i Austrheim kan søkja om spelemidlar. Dette gjeld idrettslag så vel som velforeiningar. På kommunehuset kan vi rettleia deg i korleis du skal søkja. Ta kontakt med servicekontoret på tlf: 56 16 20 00 og få meir informasjon.

Det er fylkeskommunen som er tildelt mynde frå Kultur- og kirkedepartementet til å fordele dei spelemidlane som kvart år vert stilt til disposisjon for byggjing av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Spelemidlane er eit resultat av overskotet frå Norsk tipping.

https://www.anleggsregisteret.no

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

 

 


Sist oppdatert: 23.02.2022
Publisert: 20.11.2018