HjemKulturKulturavdelinga

Kulturavdelinga

Ei målsetjing er at alle som bur i Austrheim skal få eit godt kulturtilbod av god kvalitet. Kommunen vil stimulere til utvikling, aktivitet og trivsel.

Kulturavdelinga

Ei målsetjing er at alle som bur i Austrheim skal få eit godt kulturtilbod av god kvalitet og kommunen vil stimulere til utvikling, aktivitet og trivsel.

Leiar kulturavdelinga Kari Torkildsen Utkilen kari.utkilen@austrheim.kommune.no 56162007
Biblioteket  

bibliotek@austrheim.kommune.no

fonnes.bibliotek@austrheim.kommune.no

56162007

56168311

Leiar i kulturskulen Elisabeth Jensen Risnes elisabeth.jensen.risnes@austrheim.kommune.no 988 22 075
Ungdomskoordinator Ingrid Bø Marøy  ingrid.bo.maroy@austrheim.kommune.no

45239430

Leiar Austrheim ungdomsklubb Heidi Pedersen Sylta heidi.sylta@gmail.com 97632704
Kulturdagane i Austrheim 

Kulturdagane i Austrheim er eit arrangement der lag og organisasjonar, saman med Austrheim kommune, lagar felles opplevingar for innbyggjarane. 

Kulturprisen

Det er mange i bygda som fortener ein pris for godt arbeid, og kulturprisen vert til vanleg delt ut annakvart år.

Kandidatar til denne prisen må på ein eller annan måte ha gjort noko som set spor etter seg i kulturlivet i Austrheim.

Kulturprisen er meint å vera ein takk og ei oppmuntring til einskildpersonar, grupper eller lag som gjer/har gjort ein verdifull innsats i lokalmiljøet vårt. Innsatsen kan anten vera innanfor arbeid i frivillige lag og organisasjonar, eller spesielle aktivitetar/oppgåver o.a.


Desse har fått kulturprisen til no:

2022: Austrheim Landbrukskvinnelag

2018: Steinar Ebbesvik, Ærespris for sitt store engasjement og
          innsats innan kulturlivet i  Austrheim

2018: Fonnes Bygdelag – for samarbeid og aktiv samfunnsutvikling,
          Årvika friluftsområde og turveg til Vardetangen, Fonnesdajane.

2016: Henrik Austrheim - frivillig innsats sidan barnsbein av 

2014: Asbjørn Brandtun - aktiv innan idrett, kultur og landbruk

2012: Øystein Vikane - frivillig og kyrkjeleg arbeid

2010: Rigmor Ludvigsen – for aktiv i kulturlivet

2008: Trond Einar Sørensen -  for arbeid med lyd og lys 

2006: Dugnadsgjengen på Leirvåg Bedehus 

2005: Ikkje delt ut 

2004: Knut Risnes – for aktiv innsats for bygda i ein mannsalder 

2003: Ikkje delt ut 

2002: Joronn Sætre og Solveig Hopen – for arbeidet med jentespeidarane i 25 år 

2001: Arvid Tresvik – for innsatsen i Austrheim Rocke Verkstad

2000: Ingrid Askvik, Årås søndagsskule, og Gro Johannessen 

1999: Monrad Sætre og Johanna Rebnord – for sosialt og medmenneskeleg engasjement 

1998: Per Ingmar Hartwall – innsats i symjegruppa AIL 

1997: Asbjørg Lohne – innsats i sanitetsforeining m.v. 

1996: Kjell-Tore Karlsen – innsats innafor Austrheim Idrettslag m.v. 

1995: Neptun Pensjonistklubb – innsats i Selsøya/krigshistorie

1994: Kolbjørn Haugland – innsats Austrheim samfunnshus, Austrheim songlag m.v. 

1993: Trygve Minde – innsats mellom barn og unge 

1992: Gjertrud Daae – allsidig innsats på kultursektoren

1989: Odd W. Suren – forfattar. Dette året vart det delt ut kulturstipend frå Austrheim kommune


Sist oppdatert: 04.05.2023
Publisert: 20.11.2018