HjemKulturBibliotek

Bibliotek

Hovudbiblioteket - Austrheim kommunehus - 2. etg

Opningstider:

Tysdag og fredag

kl. 10.00 - 15.00

Onsdag

kl. 14.00 - 19.00

Det er sommarbibliotek i Årvika friluftsområde og Øksnes friluftsområde, frå jonsok til byrjinga av september.

Tlf.nr. 56 16 20 07

E-post: bibliotek@austrheim.kommune.no

DU FINN OSS I 2. ETG PÅ KOMMUNEHUSET

Fonnes filial

Fonnes filial er stengt på grunn av den pågåande ombygginga av Kaland skule. Ombygginga skal vera ferdigstilt til sommaren 2023, det kjem nærare informasjon når biblioteket opnar igjen.

Opningstida for filialen følgjer vanlegvis skuleruta. 

Torsdag                           14-16.30 (men ikkje før etter at ombygginga er ferdig)

Tlf.nr. 56 16 20 07

E-post: bibliotek@austrheim.kommune.no

 

Nordhordlandsbiblioteka - nettside Austrheim bibliotek

Nordhordlandsbiblioteka er felles tjeneste for alle i Nordhordland. På nettsida kan du tinge bøker, sjå opningstider og kva som skjer på dei ulike biblioteka. 

Nordhordlandsbiblioteka

Lånetid Austrheim folkebibliotek

Bøker                           4 veker
Lydbøker                     4 veker
Musikk                         4 veker
Tidsskrift                      4 veker
DVD                              1 veke
CD-ROM                       1 veke
Språkkurs                     8 veker
 

Reservering
Vi kan skrive deg opp på venteliste på bøker du vil låne, og sender deg melding når vi har motteke bøkene. Du kan reservere på nettet sjølv når du er logga på di eiga side, men er det bøker/dokument frå andre kommunar må du kontakte oss for fjernlån.


Fjernlån
Vi samarbeider med andre bibliotek og vil, så langt råd er, låne inn dei bøkene vi ikkje har sjølve.

Biblioteket sender ut purring på for seint innleverte bøker/ filmar og anna.


Sist oppdatert: 08.06.2023
Publisert: 27.06.2018