HjemHelse, sosial og omsorgSmittevernplan og beredskap/kriseteam

Smittevernplan og beredskap/kriseteam

Gjeldande smittevernplan vart vedteken av kommunestyret onsdag 8. april 2020.

Smittevernplanen

Kommunestyresaka om smittevernplanen

 

Kommunen har eit kriseteam som vert sett i drift ved kriser. Teamet har til oppgåve å hjelpa menneske i akutte situasjonar som råkar liv og helse i alvorleg grad, og skal kunna aktiverast på kort varsel når ting skjer.

På dagtid: Ring legekontoret på 56 16 82 00
Kveld, natt og helg: Ring Nordhordland legevakt - telefon 116117.

Du kan ikkje sjølv kontakte kriseteamet.


Sist oppdatert: 10.03.2022
Publisert: 20.04.2020