HeimHelse, sosial og omsorgHelsetenesterHelsesjukepleiar (helsesøster) (under arbeid)