Fysio- og ergoterapi

Kontaktinformasjon

Leiande fysioterapeut: Artur Øvreås

e-post: artur.ovreas@austrheim.kommune.no

Telefon: 917 20 143

 

Fysioterapeut: Alise Bruvik Sudmann

e-post: alise.bruvik.sudmann@austrheim.kommune.no

Telefon: 94 506 753, jobbar tysdag og torsdag.

 

Fysioterapeutane har arbeidsoppgåver knytt til fleire arenaer, og vil derfor ikkje alltid vere til stades i fysioterapilokala, i underetasjen på Nordliheimen.

Fysioterapeut vil svare på telefon i tidsrommet 08.00 – 15.00 så langt det let seg gjere, og vil elles kontakte deg dersom du legg igjen beskjed på telefonsvarar. 

 

Ergoterapeut: Hrafnhildur J. H. Øksnes (Hrabba)
e-post: hrabba@austrheim.kommune.no

Tlf: 966 26 465, jobbar 50% stilling

Send gjerne e-post om du ikkje når Hrabba på telefon.

Ergoterapitenesta utfører kartlegging og tilrettelegging av miljø og funksjon både heime og skule. Ergoterapeuten jobbar tett i lag med fysioterapeutane for å sikre at pasientane får ei tverrfagleg og heiltheitleg oppfølging. 

Fysio- og ergoterapitenesta samarbeider med pleie- og omsorgsavdelinga i kommunen om ansvar for formidling av hjelpemiddel, og vil kunne rettleie deg dersom du har behov for hjelpemiddel.

Privatpraktiserande fysioterapeut

Privatpraktiserande fysioterapeut Roger Sundal Villanger treff du på
tlf. 56169925.

Han er lokalisert i Uthaugbygget på Årås.


Sist oppdatert: 03.09.2021
Publisert: 27.06.2018