HjemHelse, sosial og omsorgKunnskapssenteret ved RNH

Kunnskapssenteret ved RNH

Kunnskapssenteret er ein del av Region Nordhordland Helsehus, som i bygget i Knarvik samlokaliserer kommunale, fylkeskommunale og spesialiserte helsetenester. 

Kunnskapssenteret skal legga til rette for eit samarbeid både lokalt og regionalt, mellom kommunar, fylkeskommunen, spesialisthelsetenesta, universitets- og høgskulesektoren og andre utviklings- og kompetansemiljø.

Les meir om Kunnskapssenteret på nettsida til Region Nordhordland Helsehus (ekstern lenke) 


Sist oppdatert: 12.07.2022
Publisert: 12.07.2022