HjemHelse, sosial og omsorgFørebygging av sjølvmord og sjølvmordsforsøk

Førebygging av sjølvmord og sjølvmordsforsøk

Då kan du kontakte;

  • 113 - Ved livstruande situasjonar
  • 116117 -  Nordhordland legevakt - Ved akutte situasjonar 
  • Fastlegen din –  fastlegen har ein augeblikkeleg hjelp-funksjon på dagtid, ring legekontoret på 56 16 82 00

Avdeling psykisk helse og rus, ved helseavdelinga Austrheim kommune 
Opningstider 09 - 15 på vekedagar:

  • Sætremarka 2, 5943 Mastrevik (kommunehuset)
  • Fagleiar psykisk helse, 56 16 82 13 / 900 90 954

Helsestasjon for ungdom / Helsestasjon
Opningstider 09 - 15 på vekedagar:

  • Sætremarka 2, 5943 Mastrevik (kommunehuset)
  • Leiande helsesjukepleiar, 56 16 82 11 / 414 777 13

Du kan og ta kontakt med helsesjukepleiar når denne er på skulen din.

Hjelpetelefonar 

Nettstader

Trykk her for Rådet for psykisk helse

Trykk her for Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

Trykk her for helsenorge.no

Trykk her for Mental Helse 


Sist oppdatert: 09.03.2020
Publisert: 09.03.2020