Demens

Her kan du finna svar og få hjelp

Her har me samla informasjon og lenker til nettsider der du kan finna svar og få hjelp.

Kommunen sin demenskoordinator

Austrheim kommune sin demenskoordinator kan hjelpe deg eller dine pårørande ved mistanke om hukommelsesproblem. Les meir på denne lenka: Demenskoordinator/Hukommelsesteam


Sist oppdatert: 05.01.2024
Publisert: 09.03.2023