HjemFritid og ferieUtleige av telt

Utleige av telt

Telta er av svært god kvalitet og eignar seg godt til ulike arrangement.

Lag og organisasjonar som ynskjer å låne telt gjer dette kostnadsfritt, men må betala for evt transport frå/til Bøvågen, og dei må betala for å få Bøvågen service til å setje opp telta. Dersom ein sjølv henter og bringer telta og set dei opp sjølv vil det ikkje bli noko kostnad for arrangøren.

Telta kommunen eig er fylgjande:
20 x 30                  1 stk
12 x 24                  1 stk
6 x 9                      1 stk
3 x 3                      3 stk
5 x 5                      4 stk
3 x 6                      2 stk

Ta kontakt med Austrheim kommune, tlf. 56162000 eller post@austrheim.kommune.no om dette har interesse for ditt lag og din organisasjon. Det er utarbeidd eit eige skjema for bestilling av telta.


Sist oppdatert: 11.12.2018
Publisert: 07.12.2018