HjemBarnehageSøkje spesialpedagogisk hjelp

Søkje spesialpedagogisk hjelp

Slik søkjer du

Søknadsskjema: Ta kontakt med Servicekontoret.

Det er ikkje søknadsfrist. Du kan søkje om spesialpedagogisk hjelp heile året.

  • Før du søkjer må PP-tenesta skrive ei sakkunnig vurdering med utgreiing og tilråding. 
  • Deretter må du som forelder eller føresett sende ein søknad om spesialpedagogisk hjelp til kommunen.
  • Kommunen gjer eit enkeltvedtak.
  • Det er kommunen som er ansvarleg for å gje den spesialpedagogiske hjelpa, uavhengig av om barnet har plass i kommunal eller privat barnehage.
Kva kostar det?

Tilbodet er gratis.

Kva får du?
  • Tidleg hjelp og støtte til utvikling og læring av til dømes språklege og sosiale ferdigheiter.
  • Vi kan gi hjelpa enkeltvis eller i gruppe.
Krav til søkjar
  • Barnet ditt må vere mellom 0-6 år.
  • Barn i skulealder kan også søkje om spesialundervisning. Trykk her for å lese meir om spesialundervisning for elevar i grunnskulen.

 

Kva seier lova?

Trykk her for å lese meir om retten til spesialpedagogisk hjelp i barnehagalova § 19a


Sist oppdatert: 28.07.2023
Publisert: 27.06.2018