HjemBarnehageBehov for tilpassa barnehagetilbod

Behov for tilpassa barnehagetilbod

Meldefrist

Det er ikkje meldefrist. Du kan melde ifrå om behov for individuell tilrettelegging i barnehagen heile året.

Gå til informasjonsskriv 

Slik melder du frå

Skjema får du ved å kontakte Servicekontoret.

Fyll ut skjemaet saman med ein tilsett i barnehagen

Vi prøver å svare deg innan fire veker. Dersom vi ikkje klarar det, tek vi kontakt med deg og fortel kor lang tid det vil ta før du får svaret.

Kva kostar det?

Tilbodet er gratis.

Kva får du?

Barnehagen skal tilpasse tilbodet for barn som treng ekstra støtte i ein kortare eller lengre periode. Det kan vere snakk om sosial, pedagogisk og/eller fysisk tilrettelegging. Tilbodet blir vurdert og justert om behova endrar seg.

Kva seier lova?

Barnehagelova § 19 g skildrar retten til eit individuelt tilrettelagt barnehagetilbod.

Trykk her for å lese kva lova seier


Sist oppdatert: 28.07.2023
Publisert: 18.06.2018