Vil du søka jobb hjå oss?

For alle stillingane er det søknadsfrist tysdag 2. juni.
Klikk på lenkene for meir informasjon om dei enkelte stillingane:

Ledig fast 100% stilling som allmennlege

Stillinga er ledig frå 01.07.2020.

Rektor ved Kaland barne- og ungdomsskule

Stillinga ledig frå og med 01.08.20, mogleg å tiltre tidlegare.

PPT-leiar

Kombinert fagleiar- og PP-rådgjevarstilling.

Ledig stilling som kommunepsykolog

80% prosent i Austrheim og 20% i Fedje kommune.

Sekretær ved Kaland barne- og ungdomsskule 

60% stilling med fri i skuleferiar, dermed 53,40 stilling.

Vikariat som barnehagelærar i 100% stilling 

Frå 01.08.20 til 31.12.20

Vikariat som barnehagelærar i 100% stilling

Frå 01.08.20 til 31.07.21


Sist oppdatert: 13.05.2020
Publisert: 13.05.2020